Friday, September 20, 2019

SẢN PHẨM CỦA VNPT

Phần mềm như một dịch vụ - Sức mạnh của sự hợp tác -Truy cập mọi lúc mọi nơi chỉ cần thiết bị có kết nối internet và mở rộng quy mô hoạt động không hạn chế. -Sử dụng trên mọi thiết bị giúp bạn dễ dàng làm chủ hệ thống quản trị mà không cần có hiểu biết về tin học. -Trả phí theo nhu cầu sử dụng, giải phóng đội ngũ nhân viên quý giá để họ tập trung nâng cao giá trị vào các hoạt động chuyên môn.