VNPT-Media thông báo tuyển dụng hơn 100 chuyên viên tại Hà nội và TP.HCM

Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, hiện là nhà cung cấp...

VNPT-MEDIA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, hiện là nhà cung cấp...

Công ty Phần mềm VNPT – VNPT Software tuyển dụng

Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software), đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung...

Tin mới