Friday, September 20, 2019

VNPT Tuyển Dụng

Những thông tin tuyển dụng của VNPT được đăng tải chia sẻ tại đây. VNPT Media, VNPT NET, VNPT IT, Và các đơn vị khác thuộc VNPT.

VNPT MEDIA

Tổng Công ty VNPT-Media tuyển dụng nhiều vị trí

Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) vừa thông báo tuyển dụng nhiều vị trí chuyên viên kinh doanh, giải pháp và phân...

VNPT IT

VNPT IT tuyển dụng nhân sự tháng 10/2018

✨✨THÁNG 10 NÀY, BẠN CÓ HẸN CÙNG VNPT IT _______________________________________________ ✈✈✈ VNPT IT Tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng, Hải...